Tłumaczenia dla dzieci

Po co tłumaczy się dokumentację medyczną? Najczęściej, by pacjenta skonsultować w zagranicznej klinice.

Tłumaczenia medyczne

Szczególnym przypadkiem są tłumaczenia medyczne dla dzieci. Często bywa tak, że rodzic chce zasięgnąć drugiej opinii w zagranicznym ośrodku. Niekiedy jest to rutynowe postępowanie, tylko i wyłącznie w celu potwierdzenia i upewnienia się co do rozpoznania i propozycji leczenia w Polsce. W gorszym scenariuszu bywa i tak, że w Polsce opcje leczenia skończyły się, a polskie kliniki odsyłają dzieci do hospicjów, nie mając już nic więcej do zaproponowania. Wtedy rodzic szuka innych możliwości i leczenia w zagranicznych klinikach. Organizuje konsultacje zagraniczne. Do tego potrzebuje tłumaczenia najistotniejszych dokumentów (historii choroby, rozpoznania, dotychczasowego leczenia, opisów badań obrazowych). Prawie wszystkie liczące się kliniki honorują tłumaczenia na język angielski (nawet jeśli jest to niemiecki czy włoski szpital).

Dlaczego tłumaczyć od razu na j. angielski?

Warto też od razu tłumaczyć na język angielski, bo może zdarzyć się, że tłumaczenie np. na niemiecki przyda się jedynie w krajach niemieckojęzycznych, podczas gdy dokumenty te nie będą już przydatne w innym kraju. Warto mieć to na uwadze, by uniknąć niepotrzebnych kosztów oraz straty czasu. A czas jest zawsze poważnym przeciwnikiem, szczególnie jeśli mamy na myśli pacjentów onkologicznych. Tłumaczenia onkologiczne w ogóle, a już szczególnie te dla małych pacjentów wymagają ogromnej wiedzy specjalistycznej, ale też nadania im rangi priorytetowej.

Tłumaczenia konsultacji

Język angielski jest też honorowany jeśli chodzi o tłumaczenia ustne konsultacji medycznych. Odbywają się one na ogólnodostępnych platformach (np. zoom) lub też na wewnętrznych platformach danej kliniki. Ustalając porę konsultacji warto pamiętać o różnicy czasu, jeśli konsultacja odbywać się będzie ze specjalistami szpitala innej strefy czasowej.

Zawsze, gdy myślimy o leczeniu zagranicznym, warto zwrócić uwagę na te aspekty.